VitajteUSTAJNENIE KONÍ VŠETKÝCH VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ

PONÚKAME VÁM

- ustajnenie pre vašich koníkov

- ustajnenie pre kone vo vyššom veku s dôrazom na ich špeciálnu starostlivosť, samozrejmosťou je dekovanie

- individuálne stravovanie koňa podľa požiadaviek klienta

- nepretržitú starostlivosť počas liečby

- režim koňa vo výbehu a v boxe je prispôsobený potrebám koňa

- výbehy so senom a čerstvou vodou

- v prípade núdze zabezpečenie základného ošetrenia do príchodu veterinára

- v plnej miere asistencia kováčovi a veterinárovi

- pre zníženie rizika zranení z konfliktov koní kombinujeme vo výbehoch vyrovnané stáda

- máme skúsenosti so starostlivosťou o kone so zdravotnými problémami ako sú napr. dýchavičnosť, podávanie liekov očným pacientom

Máme vyriešenú kontrolu a dozor v stajniach a vo výbehoch kamerovým systémom.