VitajteUSTAJNENIE KONÍ VŠETKÝCH VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ

Ponúkame možnosť ustajnenia Vaších koní v príjemnom a kľudnom prostredí v údolí lesov medzi Košicami a Prešovom. Kvalitné ustajnenie vo vonkajších boxoch s výbehmi (anglické boxy), alebo v stajni. Pre nás je samozrejmosťou 24.hod dozor, minimalizovanie prašnosti, profesionálny prístup, boxy pravidelne striekané proti hmyzu, pasienky. Môžete využívať opracovisko a kúpať sa s koňmi v rieke. Majitelia koní majú k dispozícií sedlovňu a spoločenskú miestnosť vykurovanú podlahovým kúrením a sociálne zariadenie. Zároveň ponúkame aj možnosť ustajnenia žrebných kobýl, chorých na doliečenie, alebo starých koní. Pre dodržanie ustajnenia na kvalitnej úrovni prijmeme len obmedzené množstvo koní.